Utbildning

Utbildningsprogram

Vi utbildar tandläkare, tandtekniker och tandhygienister. Utbildningsmiljön är den bästa tänkbara med fräscha lokaler inom campus i en expansiv utbildningsstad. För mer information följ länkarna nedan.

Tandläkarprogrammet, 300 hp
Tandhygienistprogrammet 180 hp
Tandteknikerprogrammet 180 hp

Vi erbjuder även ett påbyggnadsår för tandhygienister med 120 hp som vill komplettera för en kandidatexamen.

Påbyggandsåret i oral hälsa 60 högskolepoäng

Fristående kurser

För Dig som vill fortbilda Dig inom yrket har vi ett mindre utbud av fristående kurser.

Forskarutbildning

Du kan efter ansökan och särskild prövning antas till forskarutbildning som omfattar ca 2-4 års studier och leder fram till odontologie licentiat eller odontologie doktorsexamen.

Specialistutbildning

Specialistutbildning i Sverige åvilar landstingen, vilka organiserar denna i enlighet med föreskrifter och allmänna råd givna av Socialstyrelsen. Vidareutbildningskraven för specialist skall enligt behörighetsförordningen omfatta minst 3 år. Socialstyrelsen utfärdar beviset om specialistkompetens i viss specialitet. Av socialstyrelsen godkända utbildningsprogram i Umeå finns för specialiteterna pedodonti, ortodonti, parodontologi, käkkirurgi, endodonti, oral protetik, oral diagnostisk radiologi och bettfysiologi. Västerbottens läns landsting/specialist utbildning.

Vår kunskap blir Din möjlighet!


Studievägledning

Är du tveksam på vad du skall välja?
Vill du ha mer information om något av
våra program eller kurser? Kontakta den
lokala studievägledningen för tandhygienist- och tandläkarprogrammet enligt nedan:

Läs merStudievägledning

Kontaktinformation

Studievägledning för tandläkar, tandtekniker- och tandhygienistprogrammet, Dirk Prüss
Institutionen för odontologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 1 D, våning 5, Norrlands universitetssjukhus

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Anders Berglund, Programrådets ordförande
Institutionen för odontologi
901 87 Umeå 

Tel:  090-785 60 69

Kontaktformulär