För våra studenter

Denna sida riktar sig i första hand till dig som redan är student hos oss. Vill du veta mer om våra kurser och program eller anmäla dig till en kurs hittar du mer information under rubriken "Utbildning" i menyn till vänster.


Här har vi samlat information som du kan behöva som student hos oss. I menyn till vänster kan du välja det program som du önskar mer information om, så som kursplaner och schema.

Cambro
I Cambro hittar du kursspecifik information som material riktat direkt till kursdeltagarna exempelvis åhörarkopior, kursutvärderingar m.m.
 

Kom ihåg att aktivera er studentmail eftersom information som läggs ut på Cambro är kopplad till studentmailen. Studentmailen kan man koppla till sin privata mailadress i studentportalen.

Portalen
I portalen har du tillgång till din e-post, ett utrymme för att lagra filer, ett antal så kallade"Ladok på webb"-tjänster där det är möjligt att kontrollera dina studiepoäng, ta ut intyg.