Till umu.se

Odontologiskt kunskapscentrum i norr

Startsida - Gå vidare i navigationen till höger

Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns ett kunskapscentrum för sällsynta diagnoser och funktionsnedsättning. Kunskapscentrum i Umeå ansvarar för de fyra nordligaste landstingen. Området utgör drygt 50 % av Sveriges yta och 10 % av landets befolkning.

Diagnospanoramat omfattar

dels vissa ärftligt betingade tillstånd, vilka kan finnas i högre prevalens i vår del av Sverige,

dels övriga medicinskt och odontologiskt sällsynta tillstånd, där såväl barn som vuxna kan ha behov av kunskapscentrums verksamhet.

Verksamheten bedrivs inom ramen för specialisttandvården i samarbete med institutionen för odontologi, Umeå Universitet.

Övertandläkare Åsa Hasselblad Larsson ansvarar för verksamheten.


Navigera nedan till information om Odontologiskt kunskapscentrum i norr

StartsidaPresentationAnslagstavlaFör dig som patientLänkar

Kontaktinformation

Åsa Hasselblad Larsson
Specialisttandvården 4 tr
901 85 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitsetssjukhus

Tel:  090-785 62 43

Kontaktformulär