Till umu.se

Anders Johansson, forskare

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Anders Wänman, professor/specialistutbildad tandläkare

Prefekt

Tandläkarutbildningen Klinisk oral fysiologi Administration odontologi

Berit Ardlin, universitetslektor

Odontologisk materialvetenskap Tandläkarutbildningen Tandteknikerprogrammet

Carina Lundqvist, tandläkare

Käkkirurgi/Oral and Maxillofacial Surgery

Catharina Österlund, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare

Internationell kontaktperson

Tandläkarutbildningen Klinisk oral fysiologi

Cecilia Koskinen, tandläkare

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Eva Levring Jäghagen, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare

Ställföreträdande prefekt

Tandläkarutbildningen Oral diagnostisk radiologi

Hanna Löf, tandläkare

Odontologisk materialvetenskap

Maria Garoff, tandläkare

Tandläkarutbildningen Oral diagnostisk radiologi

ST-tandläkare Oral Protetik, klinisk handledare i grundutbildningen för tandläkare.

Mats Sjöström, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare

Tandläkarutbildningen Käkkirurgi/Oral and Maxillofacial Surgery

Monica Brage, forskningsassistent

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Monica Brage, doktorand

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Ola Wiodahl, samordnare, ekonomi

Administratör Katalogansvarig

Administration odontologi

Rima Sulniute, forskningsingenjör, förste

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Sari Korva, administratör, utbildning

Administratör Katalogansvarig Webbansvarig

Administration odontologi

Stefan Lundgren, professor/specialistutbildad tandläkare

Tandläkarutbildningen Käkkirurgi/Oral and Maxillofacial Surgery

Ulf Lerner, övrig/annan befattning

Tandläkarutbildningen Molekylär parodontologi

Wen Kou, tandläkare

Odontologisk materialvetenskap Tandläkarutbildningen Kariologi

Wen Kou, universitetslektor/förenad anställning annan

Odontologisk materialvetenskap Tandläkarutbildningen Kariologi


Sidansvarig: Sari Korva

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Prefekt
Anders Wänman
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 1D, våning 5, Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 60 82

Fax:  090-770580

Kontaktformulär