Till umu.se

Om institutionen


Institutionen för odontologi är en institution inom medicinska fakulteten. Institutionen har ca 70 anställda och vi utbildar årligen ca 500 studenter. Organisationen.

Utbildningarna arbetar efter följande riktlinjer och nyckelbegrepp; helhetssyn, samordning, integrering och samverkan, hela tiden med studenten i centrum. Det unika samarbetet med folktandvården gör att programmen kan erbjuda god klinisk utbildning med ett brett urval av patienter i alla åldrar. Utbildningarna.

Tandläkarutbildningen och odontologisk forskning etablerades i Umeå 1956. Detta var början till Umeå universitet, vilket inrättades 1963. Dåvarande Tandläkarhögskolan kom 1964 att ingå i universitetet som odontologisk fakultet. Historiken.


Kontaktinformation

Prefekt
Anders Wänman
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 1D, våning 5, Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 60 82

Fax:  090-770580

Kontaktformulär