Om institutionen


Institutionen för odontologi är en institution inom medicinska fakulteten. Institutionen har ca 70 anställda och vi utbildar årligen ca 500 studenter. Organisationen.

Utbildningarna arbetar efter följande riktlinjer och nyckelbegrepp; helhetssyn, samordning, integrering och samverkan, hela tiden med studenten i centrum. Det unika samarbetet med folktandvården gör att programmen kan erbjuda god klinisk utbildning med ett brett urval av patienter i alla åldrar. Utbildningarna.

Tandläkarutbildningen och odontologisk forskning etablerades i Umeå 1956. Detta var början till Umeå universitet, vilket inrättades 1963. Dåvarande Tandläkarhögskolan kom 1964 att ingå i universitetet som odontologisk fakultet. Historiken.


Kontaktinformation

Prefekt
Anders Wänman
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 1D, våning 5, Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 60 82

Fax:  090-770580

Kontaktformulär