Till umu.se

Utbildning på forskarnivå

Vid institutionen för odontologi är cirka 12 forskarstuderande inskrivna för forskarutbildning.

De flesta kommer från de odontologiska utbildningsprogrammen, andra är medicinare eller naturvetare.

Flertalet av de tandläkare/tandhygienister som är doktorander är kliniskt verksamma på deltid, antingen inom olika avdelningar vid institutionen eller inom folktandvården eller inom specialist utbildningen.

Forskarutbildningsutskottet (FUT), vid Medicinska fakulteten ett underorgan till Forskningsnämnden FoN, handlägger forskarutbildningsfrågor.

Forskarutbildningsgrupp odontologi (FUGO). Fakultetsnämnden har fastställt att varje institution skall inrätta en forskarutbildningsgrupp.

Doktors- eller licentiatexamen