Pressmeddelanden från Umeå universitet

Populär internationell masterutbildning prisas

[2013-05-16] Jonny Holmström och Johan Sandberg vid Umeå universitet har tilldelats ett nationellt pedagogiskt pris för sitt arbete med att utveckla masterprogrammet i IT Management.

– Priset är ett fint kvitto på att vi har lyckats skapa en mycket bra och attraktiv masterutbildning, även ur ett internationellt perspektiv. Bara i den första årskullen finns tretton olika nationaliteter representerade, säger Jonny Holmström, professor i informatik.

Det är ämnesföreningen SISA – Swedish Association for Information Systems – som delar ut ett pedagogiskt pris för att uppmärksamma föredömliga utbildningsinsatser inom informatikämnet. Jonny Holmström och Johan Sandberg får årets pris för sitt initiativ till att utveckla det relativt nya och populära masterprogrammet med fokus på IT-innovation och IT-utveckling.

I motiveringen står bland annat att ”Programmet har ett högt söktryck och kombinerar på ett imponerande sätt rön från ledande forskning och fördjupning med ett stort inslag av praktik.”

– Att vi har många nöjda studenter är givetvis det viktigaste kvittot på en hög kvalitet, men priset är onekligen en sporre. Inte minst är det ett tecken på att vår ambition att väva samman ledande forskning med praktik är ett framgångsrecept, säger Johan Sandberg, doktorand i informatik.

En ledstjärna i samband med programutvecklingen var att studenterna skulle arbeta som ”reflekterande praktiker” och utveckla kunskap i interaktionen med praktik. Programmet försöker på olika sätt levandegöra praktik med exempelvis ”live cases”, där aktörer från näringsliv eller offentlig sektor presenterar ett praktiskt problem. Även gästföreläsningar och studiebesök är viktiga inslag i utbildningen.

Foto: Andreas Nilsson, Mikael Hansson

För mer information, kontakta:

Jonny Holmström
Tel: 090-786 9766, 070-519 3855
E-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se

Johan Sandberg
Tel: 090-786 9310
E-post: johan.sandberg@informatik.umu.se

Läs mer om Masterprogrammet i IT ManagementLäs artikeln ”Umeå samlar världens it-studenter” på InfoTech Umeå

Redaktör: Camilla Bergvall

Adress till nyheten:
http://www.odont.umu.se/nyhet//.cid215363


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar