Tandläkarhögskolan höst Skrivarrummet Studentklinik Molekylär parodontologi

Välkommen

Institutionen bedriver grundutbildning, vidareutbildning,forskning och forskarutbildning inom odontologi.

Utbildning
Institutionen utbildar tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Den kliniska träningen i grundutbildningen sker i samverkan med Västerbottens läns landsting.

Samverkan
Samverkan är avgörande för spridningen av kunskap och idéer.
Formerna för vår samverkan är kopplad till forskning, utbildning och tandvård.

Forskning
Forskningen vid institutionen berör 14 ämnesområden inom det odontologiska kunskapsområdet.

Nyheter från institutionen

Tandhygienistutbildningen blir treårig

2018-06-15
Tandhygienistyrket har genomgått stora förändringar, utifrån förändrade behov av tandvård hos befolkningen och nya arbetssätt inom tandvården. För att tandhygienister ska stå bättre rustade att möta nya behov och krav, har regeringen beslutat förlänga utbildningen från två till tre års heltidsstudie...

Per Stål får Thuréuspris

2018-05-31
2018 års Thuréuspris går till Per Stål, docent vid Umeå universitet. Han forskar om huvudets och halsens muskler, bland annat kopplat till sömnapné.

Mer nyheter om Umeå universitet